Kamis, 23 Maret 2023

BTV4DM-000188
7
5
6
3

Rabu, 22 Maret 2023

BTV4DM-0001867
3
6
7
1

Selasa, 21 Maret 2023

BTV4DM-000186
2
1
1
0

Senin, 20 Maret 2023

BTV4DM-000185
1
0
5
7

Minggu, 19 Maret 2023

BTV4DM-000184
4
1
2
6

Sabtu, 18 Maret 2023

BTV4DM-000183
5
1
3
4

Jumat, 17 Maret 2023

BTV4DM-000182
7
2
0
6

Kamis, 16 Maret 2023

BTV4DM-000181
4
3
6
1